+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

W raportach miesięcznych podawać będziemy przychody jednostkowe i skonsolidowane. Uzasadnieniem takiego zakresu publikacji jest to, iż nie chcemy informować zbyt szczegółowo naszych konkurentów rynkowych.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)