+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Szanowny Panie, cenię sobie Pańskie zdanie ale mam zgoła odmienne. Obie spółki są notowane więc może Pan dowolnie kształtować skład swojego portfela.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)