+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Zakończenie działalności brokera oponiarskiego oraz reorganizacja Spółki polega m.in. na sprzedaży zbędnego majątku Spółki w tym również domeny salon-opon.com.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)