+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Szanowny Panie, przed zawarciem układu z wierzycielami bardzo mało prawdopodobne jest znalezienie inwestora gotowego objąć znaczący pakiet akcji lub obligacji Orzeł S.A.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)