+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Jako Prezes Zarządu, ale również przedstawiciel większościowego akcjonariusza, nigdy nie miałem planów wycofania Spółki z obrotu giełdowego. Wręcz przeciwnie podtrzymuję deklarację przeniesienia walorów Spółki „dwa piętra wyżej” w latach 2010/2011.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)