+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

W najbliższych dniach nie planujemy takich działań, ale nie mogę tego wykluczyć w przyszłości. W chwili obecnej czekamy na zgodę sędziego komisarza oraz nadzorcy sądowego ws wypłaty najbliższej transzy odsetek od obligacji serii B.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)