+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Spółka nie zamierza rolować Obligacji serii A których wykup nastąpi w kwietniu 2012r. Środki na wykup tych obligacji będą pochodziły ze środków własnych Spółki.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)