+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Od samego początku naszym animatorem rynku jest AmerBrokers z którym co jakiś czas omawiam niską płynność walorów Spółki.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)