+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Oczywiście. Takie spotkania z inwestorami odbywają się cyklicznie wraz ze zgłaszanym przez nich zainteresowaniem. Proszę o zgłaszanie się osób które chciałby uczestniczyć w „Dniach Otwartych”, a odpowiedni termin zostanie wskazany.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)