+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Nie. Każdorazowo kiedy składamy do PARP rozliczenie podajemy to w komunikacie bieżącym. Na chwilę obecną planujemy złożenie rozliczenia końcowego do końca 2011 roku.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)