+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Nie mam podstaw aby wątpić w dalsze „funkcjonowanie GK”. Trudna sytuacja na rynku jest co prawda faktem, ale Zarząd podejmuje stosowne działania w celu dalszego rozwoju spółki. Więcej szczegółów przekazuję w raportach bieżących i podczas cyklicznych spotkań z inwestorami. Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych wymagają raportowania, więc zarówno ja jak i Pan dowiemy się o tym z informacji przesłanych przez osoby zobligowane.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)